Cursus VCA, BHV & Heftruckchauffeur
0800 77 888 80
Direct aanvragen

Cursus asbestherkenning

De cursus Asbestherkenning is bedoeld voor professionals die (mogelijk) in contact komen met asbest, zoals professionals die werkzaam zijn bij de renovatie of bij sloopaannemers, sorteerbedrijven, recyclingbedrijven, asbestonderzoeksbureaus  of  inzamelbedrijven.
In de cursus asbestherkenning leert de cursist asbest herkennen in bouwmaterialen, afval en de bodem. Naast belangrijke informatie over asbest wordt ook aandacht besteed aan de risico's van asbest. De cursist maakt via foto's kennis met diverse asbesthoudende materialen.

Onderwerpen die zullen worden besproken:

Theorie

 • Wat is asbest?
 • Geschiedenis van asbest
 • Verschillende soorten asbest
 • Veiligheidsbewustzijn
 • Verwerking en toepassing van asbest in producten
 • Materiaalmonsters
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Gezondheidsrisico's

Doel Asbesterkenningcursus

Na de cursus asbestherkenning u:

 • Risico’s van asbest inschatten
 • Asbest herkennen in verschillende materialen
 • Verantwoord handelen wanneer asbest is ontdekt

Alle cursussen van ARBO Opleidingsinstituut Nederland  zijn interactief, praktisch en realistisch, met herkenbare voorbeelden uit praktijksituaties. Voor ons is het daarom belangrijk dat de docenten een brede praktijkervaring en leservaring hebben. De docenten worden jaarlijks beoordeeld, geëvalueerd en bijgeschoold, zodat ze op de hoogte blijven van relevante veranderingen en ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Docent

De cursus wordt verzorgd door een docent van ARBO Opleidingsinstituut Nederland  onder de directe verantwoordelijkheid van de opleidingscoördinator en de directie van ARBO Opleidingsinstituut Nederland.

Certificaat

Na deze cursus hebben cursisten de juiste basiskennis en vaardigheden om asbest te herkennen in verschillende materialen, om de risico's van asbest in te schatten en verantwoord te handelen wanneer asbest wordt ontdekt. De opleiding van ARBO Opleidingsinstituut Nederland  wordt afgesloten met een geldig persoonlijk certificaat.

Deelname

Tijdens de deelname van al onze cursussen is inbegrepen:

 • Lesdag(en) in het moderne klaslokaal met moderne audiovisuele apparatuur;
 • Deskundige, opgeleide en ervaren docenten;
 • In eigendom van lesmateriaal;
 • Maaltijd per lesdag;
 • Koffie en thee;
 • Examen.

Aanvraag formulier
Cursus Asbestherkenning