Cursus VCA, BHV & Heftruckchauffeur
0800 77 888 80
Direct aanvragen

VCA Cursus Basisveiligheid bij ARBO Opleidingsinstituut Nederland

De Cursus VCA Basis Veiligheid is door ARBO Opleidingsinstituut Nederland ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en Centraal College van Deskundigen.

VCA staat voor veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) certificaat aannemers. Met deze certificering tonen werknemers aan dat zij risicovolle werkzaamheden op een veilige manier kunnen uitvoeren of in een risicovolle omgeving op een veilige manier kunnen werken. Het VCA Certificaat is een certificering van veilig en gezond werken.

De Cursus (training) Basisveiligheid VCA is bestemd voor operationele medewerkers in verschillende branches (bouw, installatie, petrochemische industrie e.d.). De Cursus is door het CBR/CCV gecertificeerd in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid (verplichte nascholing voor chauffeursdiploma Code 95).

De VCA cursus basisveiligheid van ARBO Opleidingsinstituut Nederland is beschikbaar in zowel de Nederlandse taal als in het Engels (VIL VCU) en andere verschillende talen, zoals Kroatisch en Servisch.

Daarnaast biedt ARBO Opleidingsinstituut Nederland de basis cursus en VCA VOL cursus aan als e-learning. Tijdens de VCA e-learning cursus heb je de mogelijkheid om te studeren wanneer het jou uit komt.

Online VCA Cursus

Stappenplan

De cursus voor het certificaat wordt uitgevoerd aan de hand van het navolgende stappenplan:

Introductie

Voorafgaand aan de behandeling van de lesstof zal de docent alle cursisten op de hoogte stellen van het doel, de inhoud en het verloop van het cursusprogramma.

De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:

 • het ontstaan van de cursus;
 • de voordelen van de cursus (voor de cursist en het bedrijf);
 • de duur en inhoud van het cursusprogramma;
 • het aantal uren zelfstudie;
 • de inhoud en het tijdstip van het examen.

Cursusprogramma

De basis cursus duurt 2 dagen of 4 avonden/dagdelen (van elk 4 uur). De klassikale vca cursus bevat de volgende modulen:

 1. Arbeidsomstandigheden en wetgeving
 2. Risico's en beheersmaatregelen
 3. Gevaarlijke stoffen
 4. Brand en explosiegevaar
 5. Besloten ruimten
 6. Gereedschappen en machines
 7. Hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen
 8. Werken op hoogte
 9. Lassen
 10. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten.

Het is mogelijk de cursus en/of examen in een andere taal te volgen, zoals: Engels, Duits, Pools, Kroatisch, Servisch, Portugees enz. (Neem voor meer informatie hierover contact met ons op)

VCA Cursus in verschillende talen

Alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen en alle dagopleidingen zijn inclusief de lunch. In overleg met u wordt de training gedurende werktijd, de avond of het weekend gepland, hetzij in-company of op locatie. Vanzelfsprekend behoort open inschrijving ook tot de mogelijkheden.

Proefexamen

Bij de aanvang van elk volgend cursusdeel wordt de cursist een proefexamen afgenomen. De resultaten hiervan worden uitvoerig met de cursisten besproken. Hiermee ga je goed voorbereid het examen in.

Docent

De cursus wordt verzorgd door een docent van ARBO Opleidingsinstituut Nederland onder de directe verantwoordelijkheid van de opleidingscoördinator en de directie van ARBO Opleidingsinstituut Nederland.

Examen en VCA diploma

Na afronding van de cursus zullen de cursisten het officiële VCA examen afleggen. Tijdens dit examen, dat valt onder de NEN-EN 45013, worden aan de cursist 40 meerkeuzevragen voorgelegd. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist het Diploma Basis-VCA uitgereikt.

Het VCA certificaat is een persoonsgebonden certificaat en heeft een geldigheid van 10 jaar. Na het ontvangen van het diploma mag de cursist vca gecertificeerde handelingen uitvoeren.

ARBO Opleidingsinstituut Nederland biedt tevens cursussen aan voor het VCA VOL Examen.

Deelname

Tijdens deelname van al onze cursussen is inbegrepen:

 • Lesdag(en) in modern lokaal met moderne audiovisuele apparatuur;
 • Deskundige, opgeleide en ervaren docenten;
 • Lesmateriaal in eigendom;
 • Maaltijd per lesdag;
 • Koffie & thee;
 • Examen.

Aanvraag formulier
Cursus VCA Basisveiligheid